Stáhněte si vaši mobilní aplikaci zdarma Nový Smíchov ? Klikněte zde

Udržitelný rozvoj

Obchodní centrum Nový Smíchov se hlásí k principům a závazkům politiky trvale udržitelného rozvoje, kterou deklaruje mateřská společnost Klepierre.

Obchodní centrum Nový Smíchov je držitelem certifikátu BREEAM in use s hodnocením Excellent.

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí v OC Nový Smíchov jsou podporovány následujícími formami: 

Odpad/Waste
• Koše na tříděný odpad v pasáži 
• Sběrné místo pro elektroodpad v garážích 
• Během roku 2013 jsme vytřídili 244 tun odpadu určeného k recyklaci 

Energie/Energy
• LED osvětlení v pasážích, na fasádě a v únikových chodbách snížilo spotřebu světel o 60 % proti původnímu řešení 
• Instalací snižovačů napětí a zářivkových trubic EcoTube jsme snížili spotřebu osvětlení v garážích o 20 %
• Eskalátory a travelátory s úsporným režimem 

Klimatické změny/Climate change
• Výměna chladiv poškozujících ozónovou vrstvu je ekologicky přívětivá, a to ve všech zařízeních 
• Dobíjecí stání pro elektromobily 

Biodiverzita/Biodiversity 
• Podpora biodiverzity – umístění budek a hmyzovníku na střeše a fasádě OC 
• Instalace zelených vertikálních sloupů a zelené stěny ve WiFi zóně 

Certifikace/Certification
• Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy s výsledkem „úsporná“

Zákazníci/Customers
• Celé obchodní centrum je bezbariérové
• Invalidní toalety jsou osazeny jednotným euroklíčem pro handicapované osoby
• Invalidní vozíky lze zapůjčit v infostánku u hlavního vstupu 

Doprava/Transport
• Až 80 % návštěvníků centra přijde pěšky, na kole nebo použije MHD 

Voda/Water
• Vodovodní baterie jsou osazeny šetřiči vody
• Toalety v garážích a ve 3NP jsou osazeny bezvodými pisoáry 

Dobročinnost/Philanthropy
• Pravidelně pořádáme a podporujeme charitativní akce – Člověk v tísni, Ruce na prsa, Linka bezpečí, Pestrá společnost a řadu dalších 

Etika/Ethics
• Všichni naši dodavatelé uzavírají „ekologický“ dodatek a respektují pravidla skupiny Klepierre v oblasti zaměstnávání a vyloučení jakékoli formy diskriminace (např. rasové nebo genderové)

#Just Ask

Odpovíme
během hodiny
na našem facebooku

Položte vaši otázku
Otevírací doba
PĚTIHVĚZDIČKOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM

Telefon : 251 101 061
> Kontaktujte nás

Top